ATIK SU

GERİ KAZANIM SİSTEMİ

ARITILMIŞ SULARIN YENİDEN KULLANIMI

Sürdürülebilir su yönetimi uygulamalarının oluşturulması, su kaynaklarının sorumlu bir biçimde kullanımını gerektirir. Farklı kullanıcılar için yeterli su kaynağının sağlanmalıdır.

DOĞAYA SAYGI

Çevreye en az zarar veren teknoloji ve prosesleri seçip, doğal kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanıyoruz. Oluşan atıkları geri dönüştürülmelerini sağlayarak küresel ısınmaya karşı, doğadaki karbon ayak izimizi küçültüyoruz.

ÖZVARDAR ARITMA TESİSİ

Sanayileşme sürecindeki ülkelerde gelişmiş ve gelişmemiş ülkelere oranla daha çok çevre kirliliği oluşmaktadır. Ülkemizde gelişmekte olan ülkeler arasında bulunmasından dolayı çevre kirliliği sorunu ile karşı karşıyadır. Artan tüketim talebini karşılayabilmek için daha çok üretim yapılması bir yandan sanayiden daha fazla miktarda kontrolsüz katı, sıvı ve gaz atık oluşmasına neden olmaktadır.

arıtma aşaması

Atık sular ilk olarak ızgaralar tarafından katı maddeleri süzülür. İnce sistem olarak kullanılan eleklerden geçer. Ardından kum tutuculardan geçer ve yeniden kullanıma sunulur.

ÇEVRE DOSTU

Atık suyun geri kazanımıyla; Doğal kaynaklarımız korunur.
Enerji tasarrufu sağlanır.
Ekonomiye katkı sağlanır.
Çöplüğe giden atık miktarı azalır.
Geleceğimize yatırım yapılır.

sosyal sorumluluk

Doğaya ve çevreye saygıyı ön planda tutarak, ürün ve hizmetlerimizi bu çerçeveler içinde sunuyoruz. Hedefimiz gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabilmektir.

Sürdürülebilirlik

TATLI SU AZLIĞI

2050’ye kadar dünyada su talebinin yüzde 55 artış göstermesi bekleniyor. Buna karşılık nüfus artışı ve küresel ısınma nedeniyle tatlı su kaynakları giderek azalıyor.

İLETİŞİM FORMU