GİZLİLİK POLİTİKASI

Gizlilik politikamız nedir? Hangi kişisel bilgileri ne amaçla topluyoruz? gibi sorularınızın yanıtını burada bulabilirsiniz.
gizlilik politikası

BİZ KİMİZ

Özvardar Cam Sanayi, yüksek kalitede üretim gerçekleştirmekte olup, beyaz eşya, inşaat, mobilya, otomotiv ve enerji sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Dünya standartlarına uygun kalitesi, geniş ürün portföyü ve güçlü lojistik altyapısı ile dünya çapında her türlü cam ihtiyaç ve beklentileri karşılayabilecek şekilde hizmet vermektedir.
Kurulduğu günden bu yana, sürekli olarak değişen teknolojiye uyum sağlayan, fikirleri gerçeğe dönüştürebilen, uzman kadro ile çalışarak gelişmeye devam eden Özvardar Cam Sanayi, dünya standartlarında üretim ve hizmet vermenin gururunu taşımaktadır. Sizlere verdiğimiz değer ve bizlere duyduğunuz güvenden güç alarak, yarım asrı aşkın başarılı bir geçmişin ardından, yepyeni projelerle yolumuza devam ediyoruz.

l

GİZLİLİK POLİTİKASI AMAÇ

Bu Politikanın amacı ÖZVARDAR CAM ve hizmet sunduğu birimlerin sahip olduğu bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik özelliklerinin korunması ve uygun biçimde yönetilmesidir.

l

GİZLİLİK POLİTİKASI KAPSAM

ÖZVARDAR CAM Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; ÖZVARDAR CAM Bilgi işlem altyapısını, bu altyapıyı kullanan tüm birimleri, üçüncü taraf olarak kurumun bilgi sistemlerine erişen kullanıcıları, ÖZVARDAR CAM Bilgi İşlem birimine teknik destek sağlamakta olan hizmet, yazılım veya donanım sağlayıcılarını kapsamaktadır.

Bu politikanın uygulanması hizmet sunduğumuz birimlerle olan iş ilişkilerimizde doğruluğumuzu göstermek ve sürdürmek için önemlidir. ÖZVARDAR CAM için müşteri bilgileri, organizasyonel kayıtlar, Teknoloji bilgi birikimi, proje faaliyet süreç bilgileri birincil derecede öncelikli ve koruma altında olan varlıklardır. Aşağıdakileri sağlamak ÖZVARDAR CAM politikasıdır.

 • Bilgiye sadece yetki dâhilinde erişim verilerek gizliliği sağlanır,
 • Bilgi yetkisiz değişikliklere karşı korunarak ve yapılan değişiklikler kayıt altına alınarak bütünlüğü sağlanır,
 • Bilgiye gereksinim duyulduğunda yetkili kullanıcıların erişimine hazır bulundurularak erişilebilirliği sağlanır,
 • Bu politikayı destekleyen tüm politika ve prosedürler her birim tarafından uygulanır. Yasal tüm gereklilikler yerine getirilir.
 • Tüm çalışanlar için Bilgi Güvenliği hakkında sürekli eğitimler verilerek bilinçlendirme sağlanır.
 • Tüm Bilgi Güvenliği açıkları ve tespit edilen şüpheli durumlar ilgililere rapor edilir. İlgililerce sürekli iyileştirme ve kontroller sağlanır.
l

GİZLİLİK POLİTİKASI UYGULANABİLİRLİK

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi hedefince kapsanan bilgi varlıklarıyla herhangi bir ilişkisi olan tüm ÖZVARDAR CAM çalışanları bu politikayı uygulamakla sorumludurlar ve politikayı onaylamış olan ÖZVARDAR CAM yönetiminin desteğine sahip olacaktırlar.

l

GİZLİLİK POLİTİKASI HEDEFLER

 • Uygun risk değerlendirmesi aracılığıyla bilgi varlıklarının değerini tespit etmek, zayıf noktalarını ve onları riske atabilecek tehditleri anlamak ve riskleri kabul edilebilir düzeylere indirmek.
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin tasarımı, uygulaması ve sürdürülmesi aracılığıyla yasalarında gerekliliğini yerine getirmek.
 • Kurumun Güvenilirliğini ve sahip olduğu imajını korumak.
 • Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm müşteri sözleşme şartlarına uymak.
 • Kurumun İş sürekliliğini sağlamak.
 • TS ISO IEC 27001 uygunluğunu sağlamak ve sürdürmek.
l

SORUMLULUKLAR VE YAPTIRIMLAR

ÖZVARDAR CAM yönetimi bu politikayı oluşturur, uygulanmasını sağlar ve gözden geçirir. Tüm ÖZVARDAR CAM çalışanları bu politikaya ve bu politikayı destekleyen prosedür ve talimatlara uymakla sorumludur. Yönetim; Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında oluşturulan, Politika, Prosedür ve Talimatlarına uyulmaması halinde kurum personelini uyarma, kınama, para cezası ve sözleşme feshi gibi yaptırımlardan bir ya da birkaçını uygulayacaktır.

ÖZVARDAR CAM güvenlik ve işleyiş politikalarının personel tarafından ihlali halinde ÖZVARDAR CAM yönetimi tarafından personel hakkında gerekli disiplin önlemleri alınır. Söz konusu ihlaller sebebiyle ÖZVARDAR CAM veya hizmet sağladığı kimseler herhangi bir şekilde zarar görürse ÖZVARDAR CAM yönetimi sorumlu personele zararı tazmin ettirebilir.

ÖZVARDAR CAM müşterilerine ya da tedarikçilerine ait bilgilerin güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir kasti hareket, disiplin cezasına ve/veya hukuki önleme tabidir.

Bilgi Güvenliği Yöneticisi uygun standartlar ve prosedürler aracılığı ile bu politikanın uygulanmasını destekler. ÖZVARDAR CAM Bilgi Güvenliği Kurulu BGYS altyapısını günceller ve sürekliliğini sağlar.

Tüm personel ve sözleşmeli tedarikçiler bilgi güvenliği politikasına tabidir. Tüm personel güvenlik olaylarını raporlamaktan ve tespit edilen zayıf noktaları bildirmekten sorumludur.

l

GÖZDEN GEÇİRME

u politika yılda bir kere düzenli olarak, önemli güvenlik zafiyetleri ve tehditler göz önüne alınarak, süreç veya teknik altyapı değişiklikleri ile ilgili kontroller temel alınarak ÖZVARDAR CAM Bilgi Güvenliği Kurulu tarafından gözden geçirilir. Gözden geçirilen ve güncellenen bu politika ÖZVARDAR CAM Yönetimi tarafından onaylanır. Gözden geçirmeler kaydedilmiş güvenlik zafiyetlerinin yapısını sayısını ve etkinliğini, denetimlerin iş verimliliği üzerindeki etkisini ve teknolojik değişiklik etkilerini içerir.

ÖZVARDAR CAM Yönetimi olarak, “Özvardar Cam Bilgi Güvenliği Politikası” nın uygulanmasının sağlanması, kontrollerinin yapılması ve güvenlik ihlallerinde gerekli yaptırımların icra edilmesinin yönetim tarafından desteklendiğini beyan ederim.